ERP Çözümleri

B

ir şirketin giderek büyümesi, ihtiyaç duyduğu ERP sistemi gereksinimlerinin de giderek artmasına neden olur. Bu nedenle ERP sisteminde açık, ölçeklenebilir ve uyarlamaya uygun bir sistem mimarisi mevcuttur. Bu mimari sayesinde, faaliyet süreçlerinin tasarlanmasında ve bir araya getirilmesinde sınırsız bir esneklik sağlanır. Standart bir genel çözümün kullanılması ve modüllerin birbirleriyle kapsamlı şekilde bağdaştırılabilmesi, sistemin kullanıldığı şirkette yüksek bir veri tutarlılığının elde edilmesini ve şirketin güncel gelişmelere daha iyi tepki verebilmesini sağlar.

Temel ERP modülleri, bir işletme için olmazsa olmaz uygulamaları içerir. Genel muhasebe, cari takibi, çek senet, satış, satın alma ve stok takibi hemen her kurumun bir şekilde yönetebildiği, fakat irdelendiğinde firmaya veya sektöre özgü bazı detayların ya da süreçlerin gözardı edildiği süreçlerdir. Bununla beraber kurum için hiç de önem taşımayan bazı ayrıntılardan vazgeçilmemesi de sıkça rastlanan bir sorundur. Oysa ki bu temel işlevlerin eksiksiz ve en ideal süreç üzerinde gerçekleşmesi veri bütünlüğünü temin ederek entegre enformasyon sisteminin oluşması sağlar.

İnfomer ERP Temel modülleri ile firma yapınıza uygun kritik ayrıntıları öne çıkarıp, gereksiz detayları ortadan kaldırarak, basit ve esnek uygulamalar bütününe sahip olursunuz.

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Genel Muhasebe
  • Çek / Senet Takibi
  • Bankacılık İşlemleri
  • Satış Yönetimi
  • Satın Alma Yönetimi
  • Stok Yönetimi
  • Personel ve Bordrolama
  • Amortisman İşlemleri
erp_cozumleri-1

Ürün hakkında detaylı bilgi için talep formunu doldurabilirsiniz.

shadow