Barkodlu Takip Sistemleri

G

ünümüzde Bilgisayar ve İletişim teknolojilerindeki gelişim ürün geliştirme süreçlerini kısaltmakta ve firmaların benzer ürünler ile pazarda rekabet etmesini gerektirmektedir. Küreselleşme hitap ettiğimiz pazarı ulusal ya da bölgesel sınırların ötesine taşımakla birlikte firmaların maruz kaldığı rekabeti de aynı yaygınlıkta geliştirmektedir. Bunların sonucunda pazardaki fiyatlar Çin gibi ülkelerin ucuz iş gücü avantajı ile şekillenmekte, müşteri memnuniyeti ve kalite algısı fiyat rekabetine karşı en önemli avantaj olmaktadır. Bunu daralan kâr marjları ile çalışırken sağlayabilmek için iş süreçlerinin ölçümlenmesi ve anlık veriler ile yönetilmesi gerekmektedir.

İnternet tabanlı bu yazılımlar sayesinde, üretim kaynakları dünyanın neresinde olursa olsun, üretim sorumluları tarafından kolayca görevlere atanabiliyor ve üretim müdürleri tarafından da işlerin tamamlanma oranları düzenli olarak takip edilebiliyor.

Artan küresel rekabet, buna bağlı değişen satış fiyatları; ham madde ve işçilik gibi üreticinin fazla etkisinin olmadığı konular göz önüne alındığında, rekabet gücü ve karlılığı etkileyecek en önemli unsurun “üretim verimliliği” olduğu görülmektedir.Fakat üretim bazlı çalışan şirketler veya şirket içinde sürekli olarak üretim yönetimi süreçlerine dahil olan kaynakların düzenli olarak kontrolü biraz daha zorlaşmaktadır.

Üretim Maliyet Sistemi ve Üretim Yönetimi Bilgi Sistemi işte bu ihtiyaçtan yola çıkarak İnfomer Bilişim tarafından tasarlanıp geliştirilmiş; üretimi sürekli izleyerek verimliliği ve kaliteyi ölçen bir takip ve yönetim sistemidir.

businessman-pushing-web-service

Ürün hakkında detaylı bilgi için talep formunu doldurabilirsiniz.

shadow